Integritetspolicy

Lolly, (”Lolly, ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt/våra”) behandlar dina personuppgifter när du besöker och använder de tjänster som finns på chimieyewear.com eller köper produkter i våra butiker. Vi strävar efter transparens i vår hantering av besökares och kunders personuppgifter och har därför antagit denna integritetspolicy. Nedan hittar du information om vilka typer av personuppgifter vi behandlar, varför vi gör det, vad vi använder dem till samt hur vi eventuellt delar med oss av uppgifterna. Chimi  är personuppgiftsansvarig vid all behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi samlar in personuppgifter när du (i) köper solglasögon samt andra varor, (ii) registrerar dig för nyheter, inbjudningar och erbjudanden, (iii) begär support samt (iv) använder vår webbplats. Till sådana personuppgifter räknas namn, e-postadress, telefonnummer, leveransadress, betalningsuppgifter, IP-adress, webbplatsanvändning samt annan information som du frivilligt lämnar till oss.

Ändamål, rättslig grund och lagringsperiod

Vi kommer enbart att använda dina personuppgifter för de ändamål, och på de rättsliga grunder som anges nedan. Vi använder inte dina personuppgifter för något ändamål som inte är förenligt med ändamålen nedan. Vidare använder vi enbart dina personuppgifter under den period som anges under ”Lagringsperiod”; efter denna period tas dina personuppgifter bort.

Köp

Ändamålet med behandlingen: När du köper solglasögon eller andra varor behandlar vi dina personuppgifter i syfte att fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig (se användningsvillkoren). I vårt köpformulär anges vilka uppgifter du behöver lämna åt oss för att kunna genomföra ditt köp.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig (dvs. användningsvillkoren).

Lagringsperiod : Vi behandlar dina personuppgifter under giltighetstiden för vårt avtal (inklusive den ettåriga garantiperioden), och tar därefter bort dina personuppgifter. Lagringsperioden gäller även köp som inte har kunnat genomföras på grund av för lite pengar på ditt konto.

Direktmarknadsföring

Ändamålet med behandlingen : När du registrerar dig för nyheter, inbjudningar och erbjudanden (direktmarknadsföring) behandlar vi dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster som du efterfrågar. Vår direktmarknadsföring bygger på profilering, vilket innebär att vi anpassar den information som du tar emot från oss baserat på vissa faktorer. Vi använder följande typer av personuppgifter för att sammanställa en profil: ditt kön, din position, dina tidigare köp, ditt beteende på vår webbplats och/eller ditt tidigare beteende när du har erhållit direktmarknadsföring direkt från oss.

Rättslig grund för behandlingen : Behandlingen krävs för vårt berättigade intresse av att upprätthålla goda kundrelationer.

Lagringsperiod : Om du tackar nej till eller avslutar prenumerationen på vår marknadsföring (inklusive profilering) kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det här ändamålet. Vi tar även bort dina personuppgifter om det inte finns någon annan rättslig grund för att behålla dina uppgifter (exempelvis ett giltigt köpeavtal).

Support

Ändamålet med behandlingen : När du begär support via vår kundtjänst eller våra andra supportkanaler behandlar vi dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig med det aktuella ärendet.

Rättslig grund för behandlingen : Behandlingen krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig (dvs. användningsvillkoren).

Lagringsperiod : Vi tar bort dina uppgifter inom sex månader efter det att det relevanta ärendet har fått en slutgiltig lösning.

Utcheckningspåminnelse

Ändamålet med behandlingen : Om du har påbörjat ett köp på vår webbplats och i samband härmed har uppgett din e-postadress men inte har genomfört det slutliga steget i köpprocessen, skickar vi ett e-postmeddelande till dig med en länk till din inköpskorg i syfte att påminna dig om ditt oavslutade köp.

Rättslig grund för behandlingen : Behandlingen krävs för vårt och ditt legitima intresse av att påminna dig om ditt oavslutade köp.

Lagringsperiod : Vi tar bort dina uppgifter inom en månad från utcheckningspåminnelsen, såvida det inte finns en annat rättslig grund för att behålla dina uppgifter (såsom ett giltigt köpeavtal).

Webbplatsanvändning

Ändamålet med behandlingen : När du använder vår webbplats behandlar vi dina personuppgifter i syfte att förbättra vår webbplats samt för marknadsföringsändamål.

Rättslig grund för behandlingen : Behandlingen krävs för vårt berättigade intresse av att förbättra vår webbplats samt för återmarknadsföring. Mer information finns i avsnittet ”Cookies”.

Lagringsperiod : Mer information finns i avsnittet ”Cookies”.

Förhindra bedrägerier

Ändamålet med behandlingen : Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att utföra riskanalyser, förhindra bedrägerier och hantera risker.

Rättslig grund för behandlingen : Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att förhindra bedrägerier och hantera risker.

Lagringsperiod : Vi tar bort alla personuppgifter som använts för det här ändamålet med sex månaders intervall, såvida det inte finns något annat berättigat intresse av att behålla dina uppgifter. Vid köp som har avbrutits i syfte att förhindra bedrägerier kommer vi att ta bort dina personuppgifter två år efter att köpet inte kunde genomföras.

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter enligt tillämplig lagstiftning:

  • Rätt till åtkomst : du kan när som helst begära åtkomst till dina personuppgifter. På begäran förser vi dig med en kopia av dina personuppgifter i ett allmänt använt elektroniskt format.
  • Rätt till korrigering : du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade samt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.
  • Rätt till borttagning (”rätt att bli glömd”) : under vissa omständigheter (däribland behandling på grundval av ditt samtycke) kan du begära att vi tar bort dina användaruppgifter. Lägg märke till att den här rättigheten inte är ovillkorlig. Därför kommer ett försök att åberopa rättigheten eventuellt inte att leda till någon åtgärd från vår sida.
  • Rätt att invända : till vissa behandlingsaktiviteter som utförs av oss och som har samband med dina personuppgifter, exempelvis vår behandling av dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse. Rätten att invända gäller även för behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.
  • Rätt till begränsning av behandling : du kan under vissa omständigheter begära av oss att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Lägg märke till att den här rättigheten inte är ovillkorlig. Därför kommer ett försök att åberopa rättigheten eventuellt inte att leda till någon åtgärd från vår sida.
  • Rätt till dataportabilitet : du har rätt att erhålla dina personuppgifter (eller att få dina personuppgifter direkt överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Slutligen har du även rätt att inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten i Sverige, vilket för närvarande är Datainspektionen.

Cookies

Som en del av vår strävan efter att tillhandahålla personligt anpassade tjänster på vår webbplats använder vi cookies för att lagra och emellanåt spåra uppgifter om dig. En cookie är den liten datafil som skickas till din webbläsare från en webbserver och sparas på din hårddisk, och som gör det enklare att få åtkomst till samma sida nästa gång man besöker den. En cookie skickas exempelvis när du registrerar dig för hämtning av produkter eller information på vår webbplats. Om du inte vill att dina personuppgifter ska sparas i cookies kan du konfigurera webbläsaren så att den meddelar dig när en cookie tas emot. På det här sättet kan du bestämma varje gång om du vill godkänna användningen av cookies eller ej. Emellertid kan det vara nödvändigt att använda cookies för att tillhandahålla vissa funktioner, och om du väljer att neka cookies kan funktionerna på webbplatsen bli begränsade. Din webbläsare bör innehålla exakta anvisningar som förklarar hur du styr godkännandet av cookies.

Av transparansskäl har vi sammanfattat vilka cookies vi använder på vår webbplats här nedan.